Oud papier ophalen
ROOSTER
Wat houdt het in?

Voor het trainen, spelen van wedstrijden en leuke dingen zoals jeugdkampen en seizoenafsluiting zijn wij uiteraard afhankelijk van financiën. Om een financieel gezonde vereniging te zijn, zijn we op verschillende fronten actief zoals sponsoring, werken op evenementen en al sinds heel veel jaren het ophalen van oud papier in Margraten en de omliggende kernen.

18.20u

  • Verzamelen bij de bemande container. Deze staat Aan de Fremme, naast AM Bouw.
  • Uitreiken hesjes door OPA coordinator. Handschoenen zijn verkrijgbaar bij de chauffeurs.
  • Het rooster geeft de verdeling van de personen over de routes aan. Dit wordt gehandhaafd vanwege het kennen van de route op lange termijn.

18.30u

Vertrek wagens

21.00-21.30u

  • Terugkomst
  • Invullen administratie chauffeurs
  • Inleveren hesjes

Afmelden is niet mogelijk, enkel onderling ruilen.

OPA Coordinator is verantwoordelijk voor het wassen en doorgeven van de hesjes.

Uiterste noodgevallen: HV Margraten: Cindy van der Heijden (0620140234) / RD4 Planning (045 543 7100 / 045543 7150).

De ophalers achter de wagens van de RD4 moeten minimaal 18 jaar zijn. Daarom is besloten dat ook de ouders van jeugdleden worden ingezet bij het ophalen van oud papier.

Voor het ophalen van het papier achter de wagens is het noodzakelijk een veiligheidsinstructie te hebben gevolgd. Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=QVpYxqyy5ww&t=172s

En lees de volgende twee documenten goed door:

Ophaalinstructie

Ophaalinstructie papiercontainer

Na het volgen van de instructie is het belangrijk dat je de checklist kunt invullen. Download deze via onderstaande link, vul de checklist in en lever deze in bij Cindy.

Checklist