Informatiebulletin

Alle informatie die je nodig hebt
Download bulletin

Kennismaken

Wil je kennismaken met handbal of lid worden van onze vereniging? Je bent van harte welkom! Om kennis te maken met deze leuke teamsport mag je 3 keer gratis komen meetrainen. Beginnen kan op elk gewenst moment, ook tijdens het lopende seizoen. Ook jongens vanaf ca. 7 jaar zijn, in overleg, van harte welkom.

We vinden het wel fijn als je dit vooraf even doorgeeft zodat wij onze train(st)ers kunnen informeren. Ook kunnen we jou of je ouders dan van de juiste informatie voorzien. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@hvmargraten.nl.

Aanmelden als lid

Klik op onderstaande knop om je aan te melden bij onze vereniging. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lidmaatschap van onze vereniging gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de datum van aanmelding.

Als je lid wilt worden bij een andere handbalvereniging dien je te handelen conform de NHV richtlijnen welke te vinden zijn op: www.handbal.nl/overschrijvingen.

Trainingen

Alle teams trainen minimaal 1x per week en hebben een vaste train(st)er en/of begeleid[st]er. Zij gaan tevens mee naar wedstrijden, toernooien en dergelijke.

De trainingen vinden plaats in Sporthal De Hoven, Pres. Kennedystraat 42 in Margraten.

Deelname aan trainingen is noodzakelijk en dan ook verplicht om aan wedstrijden en toernooien te kunnen deelnemen. Als er redenen zijn waarom niet aan training(en) kan worden deelgenomen moet de train[st]er en/of begeleid[st]er van jouw team hierover vooraf, en bij voorkeur telefonisch, worden geïnformeerd.

Zaalcompetitie

Alle teams nemen deel aan de zaalcompetitie die door het NHV wordt georganiseerd en gespeeld wordt in de periode september – april. Voor de F–jeugd worden er door het NHV de regionale F-Jeugd toernooien georganiseerd.

Alle leden en/of ouders ontvangen voor aanvang van de te spelen competities een uitgebreid programmaboekje met daarin alle belangrijke informatie zoals wedstrijdprogramma, kader, train[st]ers, leid[st]ers, coaches, sporthallen, vervoer, vertrektijden, inzet jeugdscheidsrechters, trainingen, sponsoren etc.

Ook wordt wekelijks het programma geplaatst in de Riestepot.

Jeugdscheidsrechters

Een onderwerp dat de nodige aandacht verdient én nodig heeft. Onze vereniging groeit, met name aan de jeugdkant. De vereniging telde eind 2020 ca. 120 spelende leden waarvan 75 jonger dan 14 jaar!

Deze grote hoeveelheid jeugdteams betekent ook dat er jeugdscheidsrechters en spelleiders nodig zijn. Het bestuur is al geruime tijd bezig om niet alleen leden maar ook ouders te benaderen om jeugdscheidsrechter te willen worden.

Wil jij graag jeugdscheidsrechter worden? Neem dan contact met ons op.

Wedstrijdinformatie

Landelijke en afdelings bekercompetities

Deze zijn bestemd voor Senioren en A jeugd teams. In overleg met de trainers/coaches wordt al dan niet ingeschreven.

Voor- en najaarscompetities

Voor zover deze door het NHV aangeboden worden kunnen teams hiervoor ingeschreven worden. Bij hoge uitzondering wordt er nog buiten gehandbald. Ieder seizoen wordt opnieuw bekeken en overlegd of er ingeschreven wordt. Em zo ja, voor welke.

Beach handbal

BEACH Handbal is erg in opkomst. Zowel Regionaal als Landelijk. Ook worden er soms veldhandbal [gras] toernooien georganiseerd in combinatie met Beachhandbal.

Recreanten handbal

De HVM heeft momenteel geen dames recreanten team. Bij voldoende animo zal er z.s.m. weer gestart worden met trainen. Aansluitend kan besloten worden om aan deze, door de SHHT [Stichting Heuvelland Handbal] georganiseerde competitie te gaan deelnemen. Deze competitie is temeer interessant omdat er regionaal gespeeld wordt én er gekozen kan worden om meer of minder wedstrijden te spelen.

Toernooien

Elk team kan in de zomermaanden tweemaal per jaar deelnemen aan een veldhandbal toernooi. Het inschrijfgeld is voor rekening van de vereniging. De overige kosten zijn voor het team zelf. Deelname aan het Heuvelland Veldhandbal Toernooi is verplicht. Daarnaast kan nog gekozen worden voor inschrijving bij een ander regionaal toernooi.

Heuvelland veldhandbal toernooien

Vanaf 1999 wordt dit toernooi jaarlijks georganiseerd door de SHHT. De Stichting Heuvelland Handbal is een samenwerking tussen de verenigingen; Margraten, Adio, Esia, Juliana, MenG Optimo en Olympia. Alle informatie is te vinden op de website: www.heuvellandtoernooi.nl

Kleding

Clubkleuren

De clubkleuren van de Handbalvereniging Margraten zijn: Rood shirt, zwart short en zwarte sokken.

Shirts

De shirts blijven eigendom van de Handbalvereniging Margraten. Het wassen wordt bij toerbeurt verzorgd door leden of ouders/verzorgers van onze leden.

Broekjes/shorts

het ‘club’ wedstrijdbroekje/short voor de jeugdleden is vanaf 2020 het type Euro van Hummel. Deze zijn altijd voorradig bij onze kleding huisleverancier SPORTSHOP RELAX in Heer-Maastricht. Als lid van de HVM krijg je clubkorting. Wel even zeggen dat je van de Handbalvereniging Margraten bent.

Team aankopen

Als een team ‘gezamenlijk’ broekjes of sokken wil aanschaffen dan is het verplicht dit vooraf te bespreken met één van de bestuursleden. Dit voor de uniformiteit. Er zijn duidelijke afspraken dienaangaande binnen de handbalvereniging. Onze materiaalbeheerder kan bemiddelen bij de aanschaf. De handbalvereniging geniet speciale team/verenigings kortingen bij Sportshop Relax in Heer Maastricht. PS. Er kan achterom geparkeerd worden.

Sportschoenen

Het is niet toegestaan om sportschoenen, waar je in de hal mee gaat trainen, thuis al aan te trekken. Deze voorschriften zijn gebruikelijk in alle sporthallen. Dus ook in sporthal De Hoven gelden deze regels!

Verenigingskorting

Bij “Sportshop Relax” te Heer-Maastricht genieten onze leden verenigingskorting op de aanschaf van functionele sportartikelen.

Uitwedstrijden en vervoer

Vertrekplaatsen bij uitwedstrijden

Alle teams, uitgezonderd Dames 1 vertrekken vanaf Sporthal de Hoven, Pres. Kennedystraat Margraten. Dames 1 vertrekt altijd vanaf Café ’t Flaterke, Sprinkstraat 59 Margraten.

Tijdstip en vertrek

Alle teamleden en ouders die voor vervoer worden ingezet dienen tijdig vóór de vastgestelde vertrektijd aanwezig te zijn bij de vertrekplaats. Wij verzoeken u om sámen te rijden naar de wedstrijd accommodatie. Hiermee wordt voorkomen dat teamleden te laat aankomen op de plaats van bestemming. Spreek voor vertrek ook af in welke locatie er gespeeld wordt. Dit om misverstanden te voorkomen.

Uitwedstrijden en vervoer

Voor het vervoer bij uitwedstrijden van alle jeugdteams, ook de F-jeugd moeten wij een beroep doen op de ouders/verzorgers van onze leden.

Het schema met wedstrijddata en namen van degenen die voor het vervoer worden ingezet wordt door onze wedstrijdsecretaris opgesteld. Dit wordt gepubliceerd in het competitie programmaboekje.

Inzet voor vervoer geldt voor het hele team van uw zoon/dochter. Dit betekent, dat als uw zoon/dochter door ziekte of andere redenen niet mee kan gaan uw inzet blijft gehandhaafd. Wisselen met andere ouders is uiteraard mogelijk. Wij rekenen op uw medewerking!

Door de senioren/recreanten teams wordt het vervoer in onderling overleg geregeld.

Verzekeringen i.v.m. vervoer

De ouders/verzorgers en alle anderen welke voor vervoer zorgdragen dienen tenminste/minimaal in het bezit te zijn van een geldige WA autoverzekering. Met als verzekerd voertuig de auto die voor het vervoer wordt gebruikt.

Verenigingsmaterialen in bruikleen

Bruikleen en uitgifte

Door de vereniging worden trainingspakken, sporttassen, poloshirts en andere materialen aan leden én kader, die daarvoor in aanmerking komen, in bruikleen gegeven. Wij achten het niet meer dan normaal dat iedereen de nodige voorzichtigheid en zorgzaamheid in acht neemt bij het gebruik van deze verenigingsmaterialen. De uitgifte van deze materialen wordt verzorgd door Mirjam Blezer. Onderling ruilen of doorgeven is niet toegestaan. Dit ook i.v.m. de ondertekende bruikleenovereenkomst bij de in ontvangst name.

Uniformiteit

Indien door de vereniging aan speelsters, bestuur, kader, commissie- en andere leden materialen, kleding e.d. worden verstrekt dan geschiedt dit omwille van uniformiteit, publiciteit en afspraken met bedrijven, sponsoren en andere instanties. Wij verzoeken daarom iedereen, die de beschikking krijgt over deze materialen en kleding, deze ook te gebruiken c.q. te dragen bij elke gelegenheid, waarbij de handbalvereniging Margraten wordt vertegenwoordigd.

Hygiëne

Vanaf de D jeugd achten wij douchen na trainingen en wedstrijden normaal. Bij de E en F jeugd zal dit onderwerp door de train[st]ers en leid[st]ers op de juiste manier worden opgepakt en besproken.

Opzeggen lidmaatschap

Bij het opzeggen van het lidmaatschap moeten de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en andere materialen binnen 30 dagen ná opzegging van het lidmaatschap worden ingeleverd bij de beheerder van de kleding.