Aanmelden

Meld je aan als lid

Aanmeldformulier

Middels dit inschrijfformulier gaan wij jou inschrijven bij onze vereniging! Wij heten jou alvast van harte welkom! Wij hopen dat je veel plezier gaat beleven bij onze vereniging!

Ben je eerder lid geweest van een handbalvereniging?

Ben je in het bezit van een spelregelbewijs?

Ben je 18 jaar of ouder?

Gaat je ouder/verzorger akkoord met de inschrijving?

Ga je akkoord met het infobulletin zoals vermeld op deze website?

Ga je akkoord met de vermelde voorwaarden voor de geldende vrijwilligerstaken?

Ga je akkoord met de privacyverklaring?

Wil je de contributie per automatische afschrijving betalen?

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Handbalvereniging Margraten om van zijn/haar ondergenoemde (Post)bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributiebetaling.

Toelichting

Toelichting bij het aanmeldformulier

Voornaam: Gaarne je roepnaam invullen

Achternaam: Jouw achternaam volledig vermelden. Eventuele voorvoegsels voluit schrijven.

Adres: Woonadres (s.v.p. geen correspondentieadres of postbusnummer)

Postcode en woonplaats: Woon jij in het buitenland? Vermeld dan hier tevens de naam van het land en de juiste wijze van adressering.

Minderjarigheid: Medeondertekening door een der ouders/verzorgers is verplicht als jij minderjarig bent.

Nieuwe leden van het NHV

In het infobulletin heb je kunnen lezen dat onze vereniging is aangesloten bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) te Arnhem.

Als lid van onze vereniging word je tevens ingeschreven bij deze bond. Het aanmeldingsformulier van het NHV dien je alléén te ondertekenen. Voor invulling van de overige rubrieken zullen wij zorg dragen.

Machtiging voor automatische afschrijving

Machtigen is gemakkelijk:

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken

Een automatische machtiging kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw IBAN-nummer, BIC-code, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op het aanmeldingsformulier aan de ommezijde en zet er uw handtekening onder.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele kaart (terugboekingkaart).

U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt. U gebruikt dan de rode kaart (intrekking machtiging). U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stopt. Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking.

Machtigen, de makkelijkste manier van betalen.