Afmelden

Meld je af als lid

Wat jammer dat je hebt besloten ons te verlaten. We zien je niet graag gaan. Hopelijk tot ziens!

Afmeldformulier

Afmelden dient te geschieden vóór 30 juni van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Het lidmaatschap eindigt op 30 juni van het betreffende verenigingsjaar.

Afspraken en geldende regels m.b.t. contributie, Oud Papier Actie, jeugdscheidsrechter, wafelactie en andere aangegane verplichtingen moeten altijd tot en met 30 juni van het lopende seizoen worden nagekomen.

De door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en andere materialen dienen binnen 30 dagen ná opzegging van het lidmaatschap worden ingeleverd bij de beheerder van de kleding.