Privacybeleid

Wat wij doen met uw gegevens

Dit is de privacyverklaring van Handbalvereniging Margraten gevestigd te Margraten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40204062, hierna te noemen: de Vereniging.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: MARGRATEN@HANDBAL.NL

Doel

Uw gegevens worden bewaard ten behoeve van:

 • Ledenadministratie
 • Contriebutieheffing
 • Uitnodiging werken als vrijwilliger
 • Nieuwsbulletin
 • Vrijwilligers-administratie
 • Verjaardagskaart
 • Uitreiken kerstpresentjes
 • Niet-handbalgerelateerde acitiviteiten (jeugdkamp, OPA etc)

Welke persoonsgegevens

Wij bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • IBAN en BIC
 • Handtekening (machtiging)
 • Kopie ID

Grondslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard op basis van de grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap

Bewaartermijn

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
 • Na een niet-handbalgerelateerde activiteit worden uw gegevens direct verwijderd.

Ontvangers

Externe ontvangers van de persoonsgegevens:

 • NHV
 • Sportlink
 • Politie Voeren (jeugdkamp)
 • Pinkpop Org.
 • RD4